Wettelijke vermeldingen (Europa)

Het raadplegen van de site verondersteld het accepteren zonder voorbehoud van de onderstaande gebruiksvoorwaarden.
De termen « de site » of « de web site» wijzen hierna de Internet site van de CLS - SKI COMPANY aan.

Identificatie: uitgever van de site

Deze site is mede uitgegeven door:

CFLS, Compagnie Française des Loueurs de Skis NV met een kapitaal van 315.000 Euro RCS Nanterre : 401 734 892

Naam van de Directeur van Uitgave: Dhr. Patrick Lepeudry , Presidente van de raad van bestuur.
Hoofdkantoor: 424 Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex - Frankrijk
Tel: 00 33 1 55 39 30 00
Fax: 00 33 1 55 39 30 10
E-mail: skiset,skiset,com
BTW N°: FR 58401734892

En : CILS, Compagnie Internationale des Loueurs de Skis NV met een kapitaal van 100.000 CHF

Naam van de Directeur van Uitgave: Mevr. Isabelle Bachmann, President van de raad van bestuur.
Hoofdkantoor: Chemin de la Prairie 5 A
1007 LAUSANNE - Zwitserland
Tel: 00 41 21 635 54 43
Fax: 00 41 21 635 54 44
E-mail: cils,skiset,com
n° Federaal register: CHE-112.548.825

CLS - SKI COMPANY is een centrale van promotie, ontwikkeling en commercialisering van winkels die skimaterieel verhuren onder het merk SKISET.

De website wordt gehost op Amazon Web Services-servers in Europa:

Host: Amazon Web Services
Bedrijfsnaam: Amazon CS Ireland Ltd
Adres: Unit 27 – 6400 Cork Airport Business Park - Kinsale Road - Ierland

Amazon CS Ireland Ltd is een Amazon Web Services (AWS)-bedrijf, met hoofdkantoor in Inc. P.O/Box 81226 – Seattle, WA 98108-1226, tel: (206) 266-4064 fax: (206) 266-7010

Gebruiksvoorwaarden

Gedeponeerde handelsmerken

Het merk en het logo Skiset afgebeeld op deze site zijn gedeponeerde handelsmerken van de CLS - SKI COMPANY. Hun vermelding verleent in geen enkel geval toestemming of het recht tot gebruik van welk van de genoemde merken dan ook. Deze kunnen dus niet worden gebruikt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk, op straffe van vervalsing. Er wordt, aan wie dan ook, geen enkel ander recht dan het recht tot bezoeken verleend. Het online plaatsen van deze site neemt vooral niet de toestemming tot gebruik van bovengenoemde merken met zich mee.

Intellectueel eigendom

De web site is uitgevoerd door CLS - SKI COMPANY:

424, bureaux de la colline
92213, St Cloud cedex - Frankrijk
Tel: 01.55.39.30.00
Fax: 01.55.39.30.10
E-mail: skiset,skiset,com
Website: www.skiset.com

Door toepassing van de Code van intellectueel eigendom zijn zowel de algeme structuur als alle elementen van deze web site (formattering, teksten, fotos, illustraties, logos, iconen, programmas, bestanden beschikbaar voor downloads, video- of geluidclips etc) het volledige bezit van de CLS - SKI COMPANY. Deze elementen zijn beschermd door de franse wetten en internationale teksten die betrekking hebben op het respect van auteursrechten en copyright. De reproductie en/of het vertonen van deze elementen is uitsluitend toegestaan met als doel gegevens te verkrijgen voor een privé gebruik, met uitzondering van iedere openbare visualisatie en uitzending. Het vertonen van een pagina van de site skiset.com op een web page die niet tot deze laatste behoort (framing) is in het bijzonder verboden.

Evenzo is het strikt verboden de praktijk die bestaat uit het noemen van een van de elementen van de site skiset.com in een webpage die niet tot de site behoort (in line linking) te beoefenen.

Tenslotte, voor het plaatsen van hypertekst links naar een andere page dan de homepage van de site skiset.com is de toestemming van CLS - SKI COMPANY noodzakelijk. Deze toestemming kan met name worden verkregen na een verzoek via e-mail aan de webmaster van de site (webmaster,skiset,com).

Het gebruik van de inhoud van deze site in schending met de bepalingen van deze vergunning kan worden opgevat als een vervalsing en worden bestraft, door toepassing van de artikelen L335-2 et L716-9 van de Code van intellectueel eigendom, met drie jaar gevangenisstraf en met 300.000 euro boete.

Technische configuratie

Voor een optimale bezichtiging van deze site raden wij u Internet Explorer en Mozilla Firefox te gebruiken. Bepaalde gedeelten van deze site zijn beschikbaar als downloads in formaat Adobe Acrobat (bestandsuitbreiding .pdf).

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Deze site is onderworpen aan het respecteren van de Franse wet van 6 januari 1978, genoemd « Informatica en vrijheid »; hij is aangegeven bij de Nationale Commissie van Informatica en Vrijheid onder het nummer: 1497449 v 0. De verzamelde gegevens zijn onderworpen aan een informatica behandeling door CLS - SKI COMPANY bestemd voor uw indentificatie evenals de bereiding van uw bestelling, en stellen u in staat uw dossier te raadplegen.

Bovendien kunnen deze gegevens door CLS - SKI COMPANY gebruikt worden voor klantenwerving, behoudens tegenbericht van uw kant. Overeenkomstig met de wet « Informatica en vrijheid » van 6 janvier 1978, geniet u van een toegangsrecht tot de u betreffende gegevens, en het recht deze gegevens te wijzigen.

U kunt zich eveneens, met gegronde motieven, verzetten tegen het gebruik van u betreffende gegevens. Indien u uw rechten wilt laten gelden kunt u ons een mail sturen op webmaster,skiset,com of ons schrijven op het volgende adres:

CLS - SKI COMPANY Skiset
Mourad NEDJAR
424, Bureaux de la colline
92113 Saint Cloud cedex - Frankrijk

De u betreffende gegevens zijn uitsluitend bestemd voor CLS - SKI COMPANY. Uw bankgegevens worden noch door CFLS noch door CILS bewaard. Indien wij besluiten de voorwaarden van onze verbintenis te veranderen zullen wij deze veranderingen op deze pagina aangeven teneinde u op de hoogte te houden van de gegevens die wij verzamelen, hun gebruik en de voorwaarden van hun overdracht.

Cookies

Onze site gebruikt « cookies », ofwel bewijzen van verbinding. Een cookie stelt ons niet in staat u te identificeren, maar slaat daarentegen gegevens op die betrekking hebben op het browsen van uw computer op onze site teneinde de instellingen van de sessie tijdens uw connectie te installeren.

Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw verzoeken zo goed mogelijk te verwerken. U kunt de opslag van deze « cookies » tegengaan door uw browser op de volgende manier in te stellen:

Internet Explorer 5 (Microsoft) Netscape Communicator
Klik op « extra », « internet opties », « beveiliging », « bewerken », « cookies », « accepteren van in uw computer opgeslagen cookies » en « cookies per sessie toestaan », klik op « uitzetten » of « bevestiging vragen voor cookies te accepteren » Klik op « bewerken », « voorkeuren », « geavanceerd », ga naar het vakje « cookies », klik op « cookies uitzetten » en/of op « me waarschuwen voor cookies te accepteren »

Indien u andere versies gebruikt verwijzen we u naar de hulp van deze browsers om de instellingen te veranderen.

Aansprakelijkheid

De editor kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing of disfunctie van het internet netwerk tijdens de verbinding op zijn site.

Eveneens kan de editor niet aansprakelijk worden gesteld voor de onderbreking van zijn diensten terwijl deze laatste tijdelijk de toegang tot zijn site, of een gedeelte hiervan, moet onderbreken om een technisch probleem op te lossen of om de site te verbeteren. Alle gegevens beschikbaar op deze site zijn in staat geleverd.

De editor is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, fouten of nalatigheid in de inhoud van de site.

De editor geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze gegevens. Enkel de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zulke gegevens.

De editor behoudt het recht voor op elk moment de aanwezige gegevens te veranderen, met name ter verbetering van de site.

De gebruiker verplicht zich geen enkel gegeven op deze site door te geven dat wettelijke aansprakelijkheids of strafrechtelijke gevolgen kan hebben. Tevens verplicht hij zich bij deze geen illegale, strijdig met de openbare orde of lasterlijke gegevens via deze site te verbreiden.

Foto Credits

Skiset - Camera : © Nico Schlosser / Skiset H21

Wettelijke vermeldingen: USA / Canada

Klik hier.