Algemene Voorwaarden van Verhuur via Internet

BESTEMMING: Europa   |   USA/Canada

Inleiding

Onze maatschappijen, de Compagnie Française des Loueurs de Ski en de Compagnie Internationale des Loueurs de Ski, hierna CFLS en CILS genoemd, verzorgen via internet het verhuur van skiuitrustingen, af te halen in winkels die aangesloten zijn bij Skiset.

CFLS verhuurt aan elke in Frankrijk woonachtige en in Frankrijk skiënde klant en CILS verhuurt aan elke klant die niet aan deze twee voorwaarden voldoet (klant woonachtig in het buitenland en in Frankrijk skiënd, klant woonachtig in het buitenland en in het buitenland skiënd, klant woonachtig in Frankrijk maar in het buitenland skiënd).

De « Compagnie Française des Loueurs (CFLS) » is een naamloze vennootschap met een vermogen van 315.000 euro woonachtig:

424 Bureaux de la Colline
92210, Saint Cloud - Frankrijk
RCS Nanterre B 401 734 892,
Telefoon: 00 33 1 55393000
E-Mail: skiset,skiset,com
BTW identificatienummer: FR 58401734892


De « Compagnie Internationale des Loueurs de Ski (CILS) » is een naamloze vennootschap met een vermogen van 100.000 Zwitserse Francs woonachtig :

Chemin de la Prairie 5 A
1007 LAUSANNE - Zwitserland
Telefoon: 00 41 21 6355443
E-Mail: cils,skiset,com
Federaal nummer: CHE-112.548.825


Elke reservering van de huur van glijmateriaal gerealiseerd via de website Skiset.com of telefonisch bij de Reserveringscentrale houdt in dat de hieronder gepreciseerde algemene voorwaarden worden aanvaard. De algemene voorwaarden kunnen worden onderworpen aan veranderingen. De voorwaarden van toepassing zijn deze die van kracht zijn op de datum van de afsluiting van de boeking.

Algemene Voorwaarden van Verhuur


Artikel 1: Boeking van de huur van de uitrusting

1 - 1: Uitrusting bedoeld voor verhuur

Alle voor verhuur aangeboden uitrustingen staan beschreven op onze website. De klant heeft de mogelijkheid om een soort uitrusting te kiezen (standaardaanbod) maar kan eveneens een specifiek model reserveren (aanbod Skiset-selectie), onder voorwaarden u klaar bent met alle metingen, maten en gewicht van de skiër die geboekt een bepaald model. Aangezien het aanbod Skiset-selectie gebaseerd is op de keuze van de specifieke uitrusting, kan het worden gereserveerd tot 7 dagen voor het vertrek van de klant.

Om aan te geven of een winkel de mogelijkheid biedt om al dan niet te kiezen voor het aanbod Skiset-selectie, wordt de vermelding aanbod Skiset-selectie' aangebracht op de reserveringspagina. Dit houdt in dat de klant een specifiek model kan kiezen mits betaling van de meerprijs die staat aangegeven op de reserveringswebsite.

Onze verbintenissen met betrekking tot de Skiset-selectie:

 1. Een exclusieve selectie van de nieuwste skimodellen
 2. Garantie dat de klant kan skiën op het gekozen model
 3. De garantie tevreden of upgrade': als het model dat tijdens de reservering wordt gekozen niet beschikbaar is bij aankomst van de klant in de winkel, verbinden wij ons ertoe de klant een upgrade aan te bieden. Als dat niet mogelijk is, kan de klant terugbetaling vragen bij de klantenservice. De klant dient in dat geval het bewijs van niet-beschikbaarheid van materiaal geleverd door de winkel te sturen naar het adres Skiset - 424 Bureaux de la Colline 92213 Saint-Cloud Cedex - Frankrijk.

1-2: Huurkosten

De huurkosten zijn bepaald per soort uitrusting gereserveerd door de klant en per gekozen huurperiode, overeenkomstig met de huurprijzen die verschijnen bij etappe 2 van de rubriek « boeking » van onze site.Onze prijzen zijn inclusief de btw van kracht op het moment van uw boeking.

Deze prijs is lager dan de publieksprijzen aangegeven in de winkels aangesloten bij Skiset (buiten dossierkosten).Skiset (exclusief Skiset-selectie, dossierkosten en diefstal- en breukverzekering).

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 112-1-1 van de Consumentenwet, wanneer de op de Website vermelde prijzen het onderwerp zijn van promotieaanbiedingen, wordt de aangekondigde prijsvermindering berekend volgens de REFERENTIEPRIJS, die op de aankondiging van de prijsvermindering staat.

De REFERENTIEPRIJS is de laagste prijs die gedurende de laatste 30 dagen voorafgaand aan de aankondiging van de prijsverlaging op de WEBSITE aan alle consumenten in rekening is gebracht, met inbegrip van een verlaagde prijs indien van toepassing, en voor locatie waarop het promotieaanbod betrekking heeft. Het geadverteerde kortingspercentage is van toepassing op deze aldus vastgestelde REFERENTIEPRIJS.

In geval van opeenvolgende prijsverlagingen voor een bepaalde locatie is de REFERENTIEPRIJS de laagste prijs die aan alle consumenten is aangerekend gedurende de laatste 30 dagen vóór de eerste prijsverlaging.

De prijzen opgegeven in andere munten dan Euro of Zwitserse Frank zijn louter indicatief.

Verduidelijking betreffende het aanbod grote gezinnen

Voor de klanten die in Frankrijk huren en in de winkels die deelnemen aan dit aanbod commerciële.
Dit aanbod wordt automatisch toegepast op dossiers die minimaal 5 packs bevatten, samengesteld als volgt:

 • ofwel 1 volwassene (Meer dan 17 jaar) en 4 kinderen of tieners (Jonger dan 17 jaar), een gratis item op basis van de goedkoopste verpakking (buiten dossierkosten).
 • ofwel 2 volwassenen (Meer dan 17 jaar) en 3 kinderen of tieners (Jonger dan 17 jaar), een gratis item op basis van de goedkoopste verpakking (buiten dossierkosten).

De korting wordt toegepast bij stap 2 van de reservering.

Verduidelijking betreffende het groepstarief

Dit aanbod is toegankelijk vanaf de home page via een menu toegewijd aan het groepsaanbod. Dit aanbod richt zich tot groepen bestaande uit minimum 20 personen.

Voor de klanten die in Frankrijk huren
een korting van 10% wordt toegepast ten opzichte van het individuele aanbod (buiten promotiecode en aanbiedingen van partners) en voor 20 betalende packs is een pack gratis (op basis van het goedkoopste pack, buiten dossierkosten). De korting en gratis pack worden toegepast bij stap 2 van de reservering.

Dit aanbod kan niet gecombineerd worden met andere lopende promoties.

Voor de klanten die buiten Frankrijk huren
een korting van 5% wordt toegepast ten opzichte van het individuele aanbod (buiten promotiecode en aanbiedingen van partners) en voor 20 betalende packs is een pack gratis (op basis van het goedkoopste pack, buiten dossierkosten). De korting en gratis pack worden toegepast bij stap 2 van de reservering.

Dit aanbod kan niet gecombineerd worden met andere lopende promoties.

Verduidelijking betreffende het Skifit-aanbod - 1 dag om kennis te maken met Skifit

Dit kennismakingaanbod laat de klant toe de Skifit sloffen te proberen tijdens de eerste dag van zijn huur. Aan het einde van de kennismaking-dag heeft de klant twee mogelijkheden:

 • ofwel de Skifit sloffen te houden, mits betaling van de waarde van de sloffen (79€ aanbevolen verkoopprijs) aan de winkel op de dag van de inlevering van het materiaal aan het einde van de huur zoals aangegeven op de wisselbon,
 • ofwel de Skifit sloffen in de Skiset-winkel in te leveren ten laatste 24 uur na in ontvangstneming van het materiaal.

Elke Skiset-winkel heeft de vrije keuze te opteren of niet voor het Skifit-aanbod, en de klant wordt van de mogelijkheid om Skifit sloffen te reserveren ingelicht op de reserveringpagina.

Nadere uitleg over de aanbieding 7e dag gratis

Het aanbod geldt voor elk verblijf van 6 dagen of meer en geeft recht op een dag gratis materiaalhuur, op verzoek, in de winkel.
Bij het ophalen van het materiaal moet u verzoeken om de 7e dag gratis. Elk verzoek later dan de afhaling leidt tot nietigheid van de aanbieding.
De aanbieding is van toepassing op hetzelfde materiaal als dat werd gehuurd op www.skiset.com en werd genoteerd op betaalbewijs.
In geval van het afsluiten van een garantie voor breuk/diefstal bij de reservering van het materiaal op www.skiset.com, geldt deze garantie ook voor de 7e dag gratis.


1-3: Betaalwijze


1-3-1: Voor klanten woonachtig buiten Frankrijk en skiënd in Frankrijk (i), klanten woonachtig buiten Frankrijk en skiënd buiten Frankrijk (ii) en klanten woonachtig in Frankrijk maar skiënd buiten Frankrijk (iii)

Klanten die uitrusting huren bij CILS dienen CILS via creditcard te betalen.

CILS heeft een verdrag afgesloten met de Banque Cantonale Vaudoise B.C.V. en Télékurs met betrekking tot de electronische handel, verdrag genoemd « Saferpay ».

Dit verdrag heeft als doel te voorzien in alle functies noodzakelijk voor het beheer van een betalings-service en voor beveiligd aankopen doen op Internet.

Saferpay beheerst de beveiliging van de uitwisselingen en zorgt voor de bescherming en het beheer van geheimhoudingen (ontcijferings-sleutels).

Klanten kunnen de huur van de uitrusting onmiddellijk online betalen met een creditcard (Visa, Eurocard of Mastercard). In dat geval dienen ze de 16 cijfers, de vervaldatum en de driecijferige veiligheidscode van hun creditcard in te voeren.

Uitsluitend door de GIE Cartes Bancaires erkende internationale kaarten worden geaccepteerd.

De financiële kosten (bankkosten in verband met wisselkoersen, bankcommissies voor betalingen uitgevoerd buiten het uitgiftegebied van de kaart, andere bankcommissies ...) die eventueel worden aangerekend voor betalingen met creditcard blijven ten laste van de klant. Dit kan gaan om kosten aangerekend door de bankinstelling van de klant voor het gebruik van de creditcard.

Het akkoord van het centrale netwerk van creditcards maakt de door de klant ingevoerde bestelling via de website rechtsgeldig. In geval van weigering van de betaling door het centrale netwerk van creditcards, behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren.

Bij de betalingstransactie wordt de klant automatisch verbonden met de server van het centrum van betalingsverwerking. De door codering beveiligde bankgegevens worden niet door de systemen van CILS gevoerd en dus ook niet door deze laatste opgeslagen.


1-3-2: Voor klanten woonachtig in Frankrijk en skiënd in Frankrijk

De in Frankrijk woonachtige en in Frankrijk skiënde klant die de uitrusting bij CFLS huurt, moet deze betalen aan CFLS.

Hij kan dat op verschillende manieren doen: met creditcard, bankcheque, vakantiecheque zoals hierna aangegeven in paragraaf A) tot C).

In geval van betaling per bank-, giro- of vakantiecheque dient de klant op de achterkant van de cheque het boekingsnummer te vermelden en dient hij een bewijs van zijn woonplaats bij te sluiten.


A: Beveiligde betaling per credit card

CFLS heeft een verdrag afgesloten met de Banque Populaire met betrekking tot de electronische handel, verdrag genoemd « Cyberplus Paiement service ».

Dit verdrag heeft als doel te voorzien in alle functies noodzakelijk voor het beheer van een betalings-service en voor beveiligd aankopen doen op Internet.

De Banque Populaire beheerst de beveiliging van de uitwisselingen en zorgt voor de bescherming en het beheer van geheimhoudingen (ontcijferings-sleutels).

De klant kan zijn huuruitrusting direct online per creditcard betalen (Visa, Eurocard ou Mastercard). Hij moet hiervoor de 16 nummers en de vervaldatum van zijn kaart invoeren.

Uitsluitend in Frankrijk uitgegeven kaarten of door de GIE Cartes Bancaires erkende internationale kaarten worden geaccepteerd.

De door de klant op internet bevestigde boeking treedt in werking na de goedkeuring van het centrale creditcard netwerk. In geval van weigering van het centrale creditcard netwerk behoudt onze maatschappij het recht voor de boeking te annuleren.

Tijdens de betalings-transactie wordt de klant automatisch verbonden met de server van het centrum van betalingsverwerking. De bankgegevens, door codering beveiligd, worden niet door de systemen van CFLS gevoerd en worden dus niet door deze laatste bewaard.


B: Betaling per girocheque

CFLS staat de betaling van de huur van een uitrusting per bankcheque (uitsluitend geldig in Frankrijk) en per girocheque toe voor elke boeking die meer dan 10 dagen voor de eerste huurdag geregistreerd is.

De cheque moet worden uitgeschreven ten name van:

Commandes Internet CFLS - SKISET
424 Bureaux de la colline
92213 Saint CLOUD cedex
Frankrijk

Bij niet-ontvangst van de cheque 5 dagen voor vertrek van de klant, zal de betaling van de huur van de uitrusting uitsluitend kunnen worden uitgevoerd via creditcard. Indien niet met creditcard wordt betaald, zal de reservering worden geannuleerd.


C: Betaling per vakantiecheque

CFLS staat de betaling van de huur van een uitrusting per vakantiecheques (ANCV) en per girocheque toe voor elke boeking die meer dan 10 dagen voor de eerste huurdag geregistreerd is.

CFLS raadt de klant aan vakantiecheques voor het juiste bedrag of een bedrag kleiner dan het bedrag van de boeking op te sturen, eventueel aangevuld met een bank- of girocheque. Indien het bedrag van de vakantiecheques hoger is dan het bedrag van de boeking kan CFLS het verschil niet aan de klant vergoeden.

Bij niet-ontvangst van vakantiecheques 5 dagen voor de aankomst van de klant, zal de betaling van de huur van de uitrusting uitsluitend kunnen worden uitgevoerd via creditcard. Indien niet met creditcard wordt betaald, zal de reservering worden geannuleerd.


1-4: Opmaak van het huurcontract

De boeking wordt besloten en treedt pas in werking op het moment van incasso van het volledige huurbedrag door CFLS of CILS volgens het bovengezegde, en nadat de klant een electronische boekingsbevestiging heeft ontvangen waarin een tegoedbon is inbegrepen die moet worden uitgeprint en door de klant aan de gekozen bij Skiset aangesloten winkel gegeven moet worden.


Artikel 2: Uitgave en teruggave van het huurmaterieel - Duur van de verhuur

De huur begint vanaf de inbezitname van de uitrusting door de klant in de Skiset-winkel en duurt tot en met de dag van teruggave overeenkomstig met de duur aangegeven op de tegoedbon, uitgeprint door de klant en afgegeven in de gekozen Skiset-winkel.

De uitrusting kan de dag vòòr de eerste huurdag worden afgehaald vanaf 17.00 uur en worden teruggegeven op de laatste huurdag of de volgende dag vòòr 10 uur s morgens.

Voor boekingen verricht minder dan 48u op voorhand, zullen de winkels zich maximaal inzetten, zonder echter in 100% van de gevallen de voorbereiding van het materieel te kunnen waarborgen.

Voor elke teruggave van materieel na 10 uur op de dag na de teruggavedag voorzien op de tegoedbon zal de betrokken Skiset-winkel een huurdag voor de in de winkel aangegeven prijzen in rekening brengen.

De klant is geheel verantwoordelijk voor de ski-uitrusting vanaf het ogenblik dat hij deze in bezit neemt. Hij zorgt voor zijn behoud en behandelt hem onder alle omstandigheden met de grootste zorg. De inbezitname van het gehuurde materieel is voor rekening van de persoon die de boeking heeft gemaakt.

In geval van vertraging in het afhalen van de gehuurde uitrusting is de klant verplicht de betrokken Skiset-winkel zo spoedig mogelijk te waarschuwen. Wij verzoeken de betrokken winkel het gehuurde materieel gedurende 24 uur voor de klant te bewaren. Eenmaal deze termijn verstreken wordt het materieel weer voor verhuur aangeboden zonder dat er een vergoeding aan de klant verschuldigd is.

De gehuurde uitrusting moet absoluut worden teruggegeven in de Skiset-winkel waar hij is afgehaald.

Voor het tekortkomen in de teruggave van de gehuurde uitrusting, ongeacht de reden, zal de betrokken winkel, naast de huurkosten, de totale nieuwwaarde van de uitrusting voor de publieksprijs aan de klant in rekening brengen.


Artikel 3: Gebruik van de gehuurde uitrusting

De gehuurde uitrusting is bestemd voor gebruik uitsluitend door de klant, zonder enige mogelijkheid tot onderhuur of (gratis) uitleen. De klant bepaalt zelf of hij in staat is de gehuurde uitrusting te gebruiken.

Hij verklaart bekwaam te zijn de gehuurde uitrusting te gebruiken en verplicht zich er voorzichtig mee om te gaan, zonder gevaar voor derden, overeenkomstig met de van kracht zijnde regelgeving.

Al het te huur aangeboden materieel wordt erkend in goede staat te zijn ingenomen en moet als zodanig worden teruggegeven. Het materieel, dat genummerd of gemerkt is, moet met dezelfde nummers en dezelfde merktekens worden ingeleverd. Elke beschadiging, ongeacht de reden, leidt tot directe betaling van vervangings- of reparatiekosten in de betrokken winkel, naast de huurkosten, en maximum voor het bedrag van de nieuwwaarde van het materieel.


Artikel 4: Beschikbaarheid van het te huur aangeboden materieel

Behalve in het geval van het aanbod Skiset-selectie ,CFLS of CILS kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de ter bechikking stelling van de gehuurde uitrusting, vertragingen voor redenen buiten hun vermogen om, met name in geval van ongevallen, vertragingen in terugkeer van voorafgaande verhuur, wijzingen van de regelgeving, overmacht, stakingen, enz...

In zulke omstandigheden zullen CFLS of CILS hun uiterste best doen een uitrusting van dezelfde of betere kwaliteit aan de klant beschikbaar te stellen, alnaar gelang de voorraad beschikbaar in de betrokken winkel.

Skiset Express

SKISET Express is een dienst om de gehuurde uitrusting snel ter plaatse op te halen.

Deze optie wordt aangeboden in een aantal winkels en de klant kan kiezen voor deze aanbieding door het bijbehorende vakje aan te vinken voor de bevestiging van het winkelmandje. De klant verbindt zich om alle informatie te voorzien die nodig is voor de voorbereiding van het skimateriaal, te weten: lengte, schoenmaten, gewicht en hoofdomtrek van alle deelnemers in het dossier. Als u deze informatie niet terugstuurt binnen de toegestane termijn wordt de optie automatisch geannuleerd.


Artikel 5: Verzekering « Schade en Diefstal van skimateriaal »

De klant heeft bij het reserveren de mogelijkheid om het gehuurde materiaal te verzekeren tegen schade (volledige of gedeeltelijke beschadiging van het skimateriaal) en diefstal (volledig of gedeeltelijk). De prijs van deze verzekering varieert in functie van de categorie van het door de klant gereserveerde materiaal en van de gekozen duur van de huurperiode. Zie de onderstaande tarieven:

Categorie van het gehuurde materiaal Prijs van de diefstal- en breukverzekering per dag
PREMIUM, EXCELLENCE, TOURING 3 €
SENSATIE, EVOLUTION, Tieners 2.20 €
1st PRICE, BUDGET, RIDER JUNIOR, NORDIC, SKATING, BUDGET Tieners 2 €
KID, MINI KID 1 €
Schoenen / laarzen 1 €

Het vergeten, het verliezen of het ruilen van skimateriaal gedurende de volledige duur van de huurperiode vallen niet onder de verzekering.


Verplichtingen van de klant in geval van verlies of schade :

 1. In geval van diefstal van het skimateriaal dient de klant het bewijs van de diefstalaangifte aan een bevoegde autoriteit (politie, gendarmerie) over te maken aan de winkel waar hij het materiaal huurde.
 2. In geval van schade aan het skimateriaal moet de klant het beschadigde materiaal terugbrengen naar de winkel waar hij heeft gehuurd.

Artikel 6: Annulerings voorwaarden

De klant beschikt over een herroepingstermijn van precies 14 dagen vanaf de bevestiging van de boeking. Mocht deze termijn aflopen op een zaterdag, zondag of feestdag, dan zal hij worden verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Dit recht tot herroeping kan echter niet meer worden uitgeoefend als de verhuur, met goedkeuring van de klant, is begonnen voor het verloop van de termijn van 14 dagen.


6-1: Uitoefening van het recht op herroeping

In het geval van gebruik van het recht op herroeping binnen de termijn van 14 dagen worden de door de klant overgemaakte bedragen vergoed, na aftrek van 1 € / 1.4 CHF per persoon voor dossierkosten. De vergoeding zal ofwel per voor de transactie gebruikte creditcard betaald worden, ofwel per bankcheque als de klant per bank- of vakantiecheque betaald heeft.


6-2: Annulering vòòr het afhalen van de uitrusting en na de herroepingstermijn Tijdens de volgende huurperioden

Tijdens de schoolvakanties:


Van t/m
17-12-2022 03-01-2023
04-02-2023 06-03-2023
08-04-2023 09-05-2023

 1. Voor elke annulering tot en met 5 dagen vòòr de huur worden de huurkosten en de garantie Scrap / Vol of het werd gekocht, na aftrek van 3% annuleringskosten, vergoed.
 2. Voor elke annulering tussen 3 en 4 dagen vòòr de huur worden de huurkosten en de garantie Scrap / Vol of het werd gekocht, na aftrek van 50% annuleringskosten,vergoed.
 3. Minder dan 3 dagen vòòr de huur is het niet meer mogelijk te annuleren en kan geen enkele vergoeding worden opgeëist.

Buiten de schoolvakanties:

 1. Voor elke annulering tot en met 3 dagen voor de huur worden de huurkosten en de garantie Scrap / Vol of het werd gekocht, na aftrek van 3% annuleringskosten,vergoed.
 2. Voor elke annulering tot en met 2 dagen voor de huur worden de huurkosten en de garantie Scrap / Vol of het werd gekocht, na aftrek van 50% annuleringskosten, vergoed.
 3. Minder dan 2 dagen voor de huur is het niet meer mogelijk te annuleren en kan geen enkele vergoeding worden opgeëist.

6-3: Annulering na de inname van de uitrusting

In geval van onverwachte ziekte of ongeval tijdens de huurperiode blijven de huurcondities van toepassing. Enkel de uitrusting van de betrokken persoon kan worden vergoed. De vergoeding zal worden berekend naar gelang het aantal werkelijk verwezenlijkte huurdagen (op aantoon van medisch bewijs en bevestiging van inlevering van het materiaal in de winkel).

In dit geval zal de vergoeding (na aftrek van het bedrag van 1 € / 1.4 CHF per persoon dossierkosten) ofwel gedaan worden per voor de transactie gebruikte creditcard, ofwel per bankcheque als de klant per bank- of vakantiecheque betaald heeft. Iedere reeds begonnen huurdag zal niet worden vergoed.


6-4: Annulering vanwege weersomstandigheden

In het geval van gehele sluiting van het skidomein dat normaal gesproken toegankelijk is vanaf de plaats van de verhuur, en uitsluitend in dit geval, zullen de huurdagen worden vergoed op vertoon van een bewijs uitgegeven door de skiliften- maatschappij van het station.

In dit geval zal de vergoeding ofwel gedaan worden per voor de transactie gebruikte creditcard, ofwel per bankcheque als de klant per bank- of vakantiecheque betaald heeft.


Artikel 7: Persoonlijke gegevens

De klant wordt verzocht zich te beroepen op de rubriek "Wettelijke bepalingen persoonlijke gegevens" van deze site.


Artikel 8: Jurisdictie Toepasselijke wet

In geval van willekeurige tegenspraak met betrekking tot dit contract, en bij gebrek aan een vriendschappelijke oplossing, zal het geding worden beslist door de bevoegde rechtbank volgens de van toepassing zijnde procedure-regels.

Voor elke door CFLS verwezenlijkte verhuur (huur aan een in Frankrijk woonachtige en in Frankrijk skiënde klant) zal voor elk geding, ongeacht zijn natuur, enkel de franse wetgeving van toepassing zijn en zullen uitsluitend de franse rechtbanken bevoegd zijn.
Voor elke door CILS verwezenlijkte verhuur zal voor elk geding, ongeacht zijn natuur, de zwitserse wetgeving van toepassing zijn en zullen uitsluitend de rechtbanken bevoegd voor het skistation waar het materieel uitgegeven is bevoegd zijn.


Artikel 9: USA/Canada


Artikel 10: Privacyverklaring

Privacyverklaring


Skiset

Algemene Voorwaarden - 2023 / 2024